Vlist

Op 1 januari 1985 werd Vlist samengevoegd met de Stad Haastrecht en de kern Stolwijk.

Het buurtschap Bonrepas behoorde Vlist toe. Op 1 januari 2015 ging de plaats samen met de gemeente op in de gemeente Krimpenerwaard

Deze kern is de kleinste van de gemeente en telt in 2015 643 inwoners en had een oppervlakte van 57,42 km² (waarvan 2,64 km² water).

De naam Vlist is afkomstig van het veenriviertje, dat de grens vormt tussen de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. Dit riviertje stroomt van Schoonhoven naar Haastrecht, waar het uitmondt in de Hollandsche IJssel. In vroeger tijden gingen beurtschippers met een trekschuit door de Vlist, doorgaans op weg van Schoonhoven, via Polsbroek en Benschop naar Utrecht.

De Vlistenaren worden ook wel “Weibuik” genoemd.

Medio 1100 was er de eerste vermelding van Vlist. Men leefde er van de landbouw, veeteelt en fruitteelt. Het was een lintgemeente aan weerszijde van het riviertje de Vlist. Het wapen van Vlist zou pas in de 19e eeuw zijn ontstaan, van vroegere tijden is geen wapen bekend. Het symbool van het wapen gaat dan ook naar landbouw en fruitteelt.

Bonrepas

"Bon repas" is Frans voor "goede/lekkere maaltijd".
De buurtschap bevindt zich in de oostelijke uitstulping van de gemeente, en ligt tussen het riviertje de Vlist en de Eerste Wetering in de Polder Bonrepas en Noord-Zevenlander. De buurtschap strekt zich uit langs het riviertje en kent hierdoor een lintbebouwing. De dijk die het achterland tegen de Vlist beschermt ligt op 0,3 meter onder NAP en de achterliggende polders op 0,9 tot 1,2 meter onder NAP.
In de buurtschap bevindt zich onder andere de Bonrepasmolen.

Bij Bonrepas vond op 28 juni 1787 aan het riviertje de Vlist, aan de weg van Schoonhoven naar Haastrecht, de aanhouding plaats van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V. Deze gebeurtenis is echter bekend geworden als de aanhouding bij Goejanverwellesluis.
 

  • cadeaubonwebsite
  • SchoonhovenApp
  • Bonte Varken
  • Kaasboerderij Hoogerwaard
  • Rabobank